All posts by Anuskha Sonai

Het effect van Facebook op Leiderschap

Anuskha Sonai Facebook Leiderschap
Anuskha Sonai Het effect van Facebook op Leiderschap

Je kunt er niet meer omheen

Social media, je kunt er niet meer omheen. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google enz. verbinden miljoenen mensen virtueel met elkaar. Dankzij deze media kent de wereld geen grenzen meer; geen grenzen tussen landen maar ook geen grenzen tussen bedrijven en personen.
Het internet heeft de wereld veranderd door uit te groeien tot het meest krachtige communicatie medium dat de wereld ooit gekend heeft. Meer dan 40% van de mensen op onze planeet maakt op dit moment gebruik van het internet en dat verandert bijna alles: de manier waarop we kennis vergaren en overdragen, kopen en verkopen, informatie uitwisselen met elkaar, met elkaar overleggen en samenwerken, elkaar ontmoeten en de manier waarop we problemen, variërend van het verdienen van ons geld tot het genezen van ernstige ziekten, aanpakken.

Autoriteit en Impact

Voor het eerst in de geschiedenis zijn zo een grote groep mensen een autoriteit in iets dat essentieel is voor de wereld economie en wereldwijde leiderschap. Alle mensen die deelnemen aan de online communities, zijn vandaag de dag de autoriteit op het gebied van sociale media, het internet en nieuwe technologieën, die de manier waarop we leven, werken en communiceren sterk veranderen.
Door het internet » social media » Facebook, krijgen mensen de kans en empowerment om op een nieuwe manier impact te hebben. In deze tijd krijgen we ook met veel meer wereldwijde problemen en uitdagingen te maken dan ooit hiervoor.
Facebook heeft nu meer dan 1,3 miljard actieve maandelijkse gebruikers en is hiermee één van de belangrijkste versnellers van de veranderingen van het Digitale Tijdperk. “Het zijn de sociale netwerken als Facebook die meebepalen hoe leiders en leiderschap ontwikkelen in een Digitale Wereld”, daar ben ik van overtuigd; het Facebook Effect.

Post by Step IntoLeadership.

Social media stelt klanten in staat om met elkaar in contact te komen zonder tussenkomst van de leverancier. Bijvoorbeeld in groepen op Facebook wordt gediscussieerd over de kwaliteit van een product of een dienst. En hoe gaat de leverancier hiermee om? De slimme ondernemer gebruikt de berichten om zijn product of dienst te verbeteren en een goede reputatie op te bouwen.
Ook medewerkers en toekomstige medewerkers praten online over hun werkgever. Ze wisselen ervaringen uit en vormen online communities op basis van branche en expertise.

Een nieuwe houding van bedrijven en hun leiders

Daarom vraagt de opkomst van social media om een nieuwe houding van bedrijven en hun leiders. We moeten afscheid nemen van de onpersoonlijke- en hiërarchische organisatie en onze authenticiteit inzetten om relaties aan te gaan met onze klant en onze medewerker.
Zonder compleet te zijn, noem ik hier een aantal paradigma shifts die haar intrede hebben gedaan als gevolg van het Facebook effect. We gaan van:

● De medewerker als human resource ↔ De medewerker als human being
● Cultuur van controle en verantwoording ↔ Cultuur van vertrouwen
● De noodzaak tot bezuinigen ↔ De behoefte aan vernieuwing, innovatie
● Het streven naar winstmaximalisatie ↔ Meer integrale benadering van waardecreatie
● Het streven naar consumptie ↔ De noodzaak van duurzaamheid
● Monocultuur ↔ Positief benutten van diversiteit
● Not for profit organisatie ↔ Maatschappelijk ondernemerschap
● Competitie ↔ Co-creatie

Leiderschap is gestoeld op effectieve communicatie en relaties

Vroeger betekende het beschikken over informatie, dat je macht had. Informatie was moeilijk te vinden en beperkt tot de relaties die je had. Als je netwerk van contacten klein was, was je kijk op de wereld beperkt.
Het Internet heeft het beschikken over informatie en het aangaan van relaties toegankelijk gemaakt voor een ieder. Je hoeft maar de juiste zoekwoorden in Google e.a. zoekmachines in te typen of een “hashtag search” op Twitter te doen, en je hebt toegang tot oneindig veel informatie en of je typt iemands naam in en vindt informatie om een (digitale) zakelijke relatie met de persoon aan te gaan via LinkedIn.
Leiderschap is gestoeld op effectieve communicatie en relaties, en dat is waar het bij sociale netwerken allemaal om draait.

Effectief Leiderschap vereist continu leren. En sociale netwerken stellen mensen in staat om zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken door toegang te verschaffen tot veel en verschillende informatiebronnen.

Het Facebook Effect stelt ons in staat om nieuwe zienswijzen, nieuwe perspectieven te verkennen en om de wereld door een andere bril, of meerdere brillen, te zien. Het stelt ons in staat ons eigen waarden systeem te evalueren en indien nodig om te vormen.
Het Facebook Effect op leiderschap is dat het nu gaat over jouw (online) netwerk en hoe je het gebruikt, jouw vaardigheid om relaties aan te gaan op social media en de vaardigheid waarmee jij de shift maakt van oude naar nieuwe paradigma’s.
Tenslotte: Marshall Goldsmith, Coach for Leaders, zegt in zijn video over 5 eigenschappen van leiders van nu en de toekomst, dat één van de eigenschappen van leiders is: ‘Being Technology Savvy’. Leiders van de toekomst weten hoe social technology werkt en hoe zij dit effectief kunnen toepassen om de groei van de mensen om hun heen te faciliteren.

Het is duidelijk dat ik vind dat leiders social technology moeten begrijpen en moeten kunnen inzetten voor het behalen van hun organisatiedoelstellingen en deze in het bijzonder moeten kunnen inzetten voor de arbeidssatisfactie van hun mensen. Maar ik ben geen blinde believer en heb oog voor de risico’s en nadelen. Ken jij de nadelen van social technology voor leiderschap? Deel die dan met ons in de comments hieronder.
In mijn volgend artikel ga ik in op deze nadelen.

Connect with Anuskha Sonai