Category Archives: Facebook

Video Marketing: 8 things you should do when posting video’s on Facebook

How to get started with video marketing

Nowadays you can’t miss video’s when you scroll down your Facebook timeline.
These are Facebook video’s which you can play directly without redirecting you to another channel.
Quite handy right?

Check out below how you can use video’s on Facebook to capture the attention of your online audience.

 1. Educate your audience: Educate your audience with information about your products or brand. Tips & tricks can also be beneficial.
 2. Be entertaining: When posting video’s on Facebook you have to capture your audiences attention. People like watching interesting stuff like funny video’s, behind the scenes video’s or creating something fun.
 3. Add a featured video: Featured videos are still currently rolling out on Facebook. Why? They are more prominent, you can place video’s in your about section to make it more personal. You can also place your video’s on your video tab.
 4. Use the “Watch Video” Call-to-action: Don’t forget that you can add a call-to-action at the end of your video. You can do this if you want to get traffic to an app or website. That way you can also track the benefit of your video. All the statistics about your reach and engagement on the videopost is available, also for export on an excel sheet.
 5. Boost Video Views with an Ad: Video’s on Facebook tend to reach more fans than usual posts with visuals, but to get more engagement we advise to boost your video with an ad. That way your message can have the effect you desired.
 6. Facebook Native Video: Last year we posted Youtube video’s on Facebook. Nowadays you can directly post from Facebook and track your results with the Facebook statistics as stated earlier.
 7. Brand Spotlight: There are several companies using Facebook Native video’s in Suriname. Some of them are: Starnieuws, PARBO Bier, Fernandes Ice Cream, Suriname Airways and TeleG powered by Telesur. Besides the brands there are also artists and comics who ferquently use Facebook for interaction with their fans. They also use facebook to track traffic to the website or their Youtube channel. 
 8. What brands need to remember about Facebook: Some things you need to consider when posting video’s on Facebook:
  • Facebook has a sophisticated algorithm that controls its newsfeed.
  • Facebook native videos Autoplay within the newsfeed.
  • This makes it easier for viewers to find video content.
  • It does not mean viewers will stay to watch it through.
  • Viewers drop off from watching videos as they scroll through the newsfeed.
  • If a viewer arrives at a Youtube video, there is a higher probability that they are in a dedicated video- watching area. This leads to higher retention.
  • Facebook is many things. But it’s not a search engine.

De 25 grootste Facebook pagina’s in Suriname

Top 25 Facebook pagina's in Suriname

Facebook groeit nog steeds in Suriname.  Met meer dan 230.000 Surinaamse Facebook accounts en meer dan 2.500 lokale bedrijven, organisaties en merken in het bezit van een bedrijfspagina is Facebook nu dus veruit het grootste media platform in Suriname.

Om een beeld te krijgen van het gebruik van Facebook in Suriname startte Spang Makandra deze maand een Nationaal Facebook Onderzoek.

Nationaal Facebook Onderzoek
Doe nu mee aan het Nationaal Facebook Onderzoek via research.spangmakandra.com

De 25 grootste Facebook pagina’s in Suriname

Voorafgaand aan het onderzoek indexeerden wij meer dan 2.000 Surinaamse Facebook pagina’s om een duidelijk beeld te krijgen van wie er allemaal in Suriname in het bezit is van een Facebook bedrijfspagina*. Continue reading De 25 grootste Facebook pagina’s in Suriname

Het effect van Facebook op Leiderschap

Anuskha Sonai Facebook Leiderschap
Anuskha Sonai Het effect van Facebook op Leiderschap

Je kunt er niet meer omheen

Social media, je kunt er niet meer omheen. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google enz. verbinden miljoenen mensen virtueel met elkaar. Dankzij deze media kent de wereld geen grenzen meer; geen grenzen tussen landen maar ook geen grenzen tussen bedrijven en personen.
Het internet heeft de wereld veranderd door uit te groeien tot het meest krachtige communicatie medium dat de wereld ooit gekend heeft. Meer dan 40% van de mensen op onze planeet maakt op dit moment gebruik van het internet en dat verandert bijna alles: de manier waarop we kennis vergaren en overdragen, kopen en verkopen, informatie uitwisselen met elkaar, met elkaar overleggen en samenwerken, elkaar ontmoeten en de manier waarop we problemen, variërend van het verdienen van ons geld tot het genezen van ernstige ziekten, aanpakken.

Autoriteit en Impact

Voor het eerst in de geschiedenis zijn zo een grote groep mensen een autoriteit in iets dat essentieel is voor de wereld economie en wereldwijde leiderschap. Alle mensen die deelnemen aan de online communities, zijn vandaag de dag de autoriteit op het gebied van sociale media, het internet en nieuwe technologieën, die de manier waarop we leven, werken en communiceren sterk veranderen.
Door het internet » social media » Facebook, krijgen mensen de kans en empowerment om op een nieuwe manier impact te hebben. In deze tijd krijgen we ook met veel meer wereldwijde problemen en uitdagingen te maken dan ooit hiervoor.
Facebook heeft nu meer dan 1,3 miljard actieve maandelijkse gebruikers en is hiermee één van de belangrijkste versnellers van de veranderingen van het Digitale Tijdperk. “Het zijn de sociale netwerken als Facebook die meebepalen hoe leiders en leiderschap ontwikkelen in een Digitale Wereld”, daar ben ik van overtuigd; het Facebook Effect.

Post by Step IntoLeadership.

Social media stelt klanten in staat om met elkaar in contact te komen zonder tussenkomst van de leverancier. Bijvoorbeeld in groepen op Facebook wordt gediscussieerd over de kwaliteit van een product of een dienst. En hoe gaat de leverancier hiermee om? De slimme ondernemer gebruikt de berichten om zijn product of dienst te verbeteren en een goede reputatie op te bouwen.
Ook medewerkers en toekomstige medewerkers praten online over hun werkgever. Ze wisselen ervaringen uit en vormen online communities op basis van branche en expertise.

Een nieuwe houding van bedrijven en hun leiders

Daarom vraagt de opkomst van social media om een nieuwe houding van bedrijven en hun leiders. We moeten afscheid nemen van de onpersoonlijke- en hiërarchische organisatie en onze authenticiteit inzetten om relaties aan te gaan met onze klant en onze medewerker.
Zonder compleet te zijn, noem ik hier een aantal paradigma shifts die haar intrede hebben gedaan als gevolg van het Facebook effect. We gaan van:

● De medewerker als human resource ↔ De medewerker als human being
● Cultuur van controle en verantwoording ↔ Cultuur van vertrouwen
● De noodzaak tot bezuinigen ↔ De behoefte aan vernieuwing, innovatie
● Het streven naar winstmaximalisatie ↔ Meer integrale benadering van waardecreatie
● Het streven naar consumptie ↔ De noodzaak van duurzaamheid
● Monocultuur ↔ Positief benutten van diversiteit
● Not for profit organisatie ↔ Maatschappelijk ondernemerschap
● Competitie ↔ Co-creatie

Leiderschap is gestoeld op effectieve communicatie en relaties

Vroeger betekende het beschikken over informatie, dat je macht had. Informatie was moeilijk te vinden en beperkt tot de relaties die je had. Als je netwerk van contacten klein was, was je kijk op de wereld beperkt.
Het Internet heeft het beschikken over informatie en het aangaan van relaties toegankelijk gemaakt voor een ieder. Je hoeft maar de juiste zoekwoorden in Google e.a. zoekmachines in te typen of een “hashtag search” op Twitter te doen, en je hebt toegang tot oneindig veel informatie en of je typt iemands naam in en vindt informatie om een (digitale) zakelijke relatie met de persoon aan te gaan via LinkedIn.
Leiderschap is gestoeld op effectieve communicatie en relaties, en dat is waar het bij sociale netwerken allemaal om draait.

Effectief Leiderschap vereist continu leren. En sociale netwerken stellen mensen in staat om zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken door toegang te verschaffen tot veel en verschillende informatiebronnen.

Het Facebook Effect stelt ons in staat om nieuwe zienswijzen, nieuwe perspectieven te verkennen en om de wereld door een andere bril, of meerdere brillen, te zien. Het stelt ons in staat ons eigen waarden systeem te evalueren en indien nodig om te vormen.
Het Facebook Effect op leiderschap is dat het nu gaat over jouw (online) netwerk en hoe je het gebruikt, jouw vaardigheid om relaties aan te gaan op social media en de vaardigheid waarmee jij de shift maakt van oude naar nieuwe paradigma’s.
Tenslotte: Marshall Goldsmith, Coach for Leaders, zegt in zijn video over 5 eigenschappen van leiders van nu en de toekomst, dat één van de eigenschappen van leiders is: ‘Being Technology Savvy’. Leiders van de toekomst weten hoe social technology werkt en hoe zij dit effectief kunnen toepassen om de groei van de mensen om hun heen te faciliteren.

Het is duidelijk dat ik vind dat leiders social technology moeten begrijpen en moeten kunnen inzetten voor het behalen van hun organisatiedoelstellingen en deze in het bijzonder moeten kunnen inzetten voor de arbeidssatisfactie van hun mensen. Maar ik ben geen blinde believer en heb oog voor de risico’s en nadelen. Ken jij de nadelen van social technology voor leiderschap? Deel die dan met ons in de comments hieronder.
In mijn volgend artikel ga ik in op deze nadelen.

Connect with Anuskha Sonai

Pronken met Likes

Met het onlangs in de krant verschenen artikel ‘Internet marketing en branding nog onvoldoende benut’ is een goede start gemaakt aan het bewust maken van Surinaamse bedrijven over de waarde van Online Marketing. Met een start wordt in dit geval een eye-opener bedoeld voor degenen die de stap nog niet hebben gemaakt om het internet als medium voor marketing te gebruiken. Daarbij is de nadruk vooral gelegd op het totaal aantal likes op Facebook.

Voor degenen die al actief zijn op onder andere Facebook bieden deze statistieken echter niet genoeg houvast om te meten of het bedrijf haar online marketing goed inzet. Daarom in een vogelvlucht een aantal belangrijke aandachtspunten voor bedrijven die het internet reeds als marketingtool gebruiken maar toch iets meer informatie willen over hoe zij hun online presence kunnen meten en verbeteren.

Likes vs. PTA: De populairste Facebookpagina

Socialbakers.com is voor velen in Suriname de betrouwbaarste bron om informatie over Facebook vandaan te halen. De website wordt vaak geadviseerd aan beginnende bedrijven die informatie over Facebook in Suriname zoeken om zichzelf te overtuigen dat Facebook het Online Marketing kanaal van dit moment is. Echter is de bron vrij beperkt. Meer dan de helft van de Surinaamse Facebookpagina’s met meer dan 10.000 likes is niet op deze website terug te vinden en Surinaamse bedrijven moeten zelf handmatig hun Facebookpagina doorspelen waardoor veel informatie ontbreekt.

Vorig jaar besloot blogger Kishan Ramsukul het hef in eigen handen te nemen en zelf de progressie van Surinaamse Facebookpagina’s in de gaten te houden. Het totaal aantal likes bleek daarbij niet de enige graadmeter te zijn voor een succesvolle Facebookpagina. Op zijn blog deed hij een analyse van de statistieken, waarbij hij ook keek naar de PTA (People Talking About), een metric van Facebook die aangeeft hoeveel personen over jouw Facebookpagina spraken in de afgelopen week. Na vervolgens het PTA per fan te berekenen voor de Facebookpagina’s met meer dan 1.000 likes, kwam hij op een top 10 met op plaats een, twee en drie de Facebookpagina’s van Surinam Airways, Tele G en Carbiz.

Populairste Facebook pagina's 2012 PTA per fan voor pagina's met meer dan 1.000 likes
De populairste Facebook pagina’s in september 2012
(www.ramsukul.com)

Veel Facebookpagina’s met een groot aantal total likes scoren op deze metric een stuk lager, omdat het interactief houden van een Facebookpagina vele malen moeilijker is dan het verzamelen van likes door middel van advertenties of campagnes. Facebookpagina’s als Kidztori (PTA 139), Totinsu (PTA 17) en Suriname Olympisch Committee (PTA 4) zijn daarom de afgelopen week minder interactief geweest dan vele kleine Facebookpagina’s die de 1.000 likes nog niet eens hebben bereikt. Parbo bier (PTA 1.016), McDonald’s Suriname (PTA 949) en Torarica (PTA 930) zijn daarbij voorbeelden waar er op weekbasis vrijwel altijd meer dan 500 mensen over het bedrijf op Facebook praten. Van de Surinaamse Facebookpagina’s[1] met meer dan 12.500 likes scoren Dressticious (PTA 1138), iTrendzz (PTA 961) en Digicel Suriname (PTA 628) onder meer goed.

IPM

Voor de meeste grote bedrijven is een wekelijkse PTA meting van groot belang. Als bedrijf kun je makkelijk zien hoe goed jouw posts de afgelopen week hebben gescoord ten opzichte van de voorgaande weken. Toch is het niet altijd even makkelijk om jouw PTA met een ander te vergelijken, zeker als jouw bedrijf maar een keer per week iets op Facebook plaats en het ander bedrijf drie keer per dag interactief met haar fans bezig is.

Om deze reden wordt IPM (Interactie per duizend fans) internationaal gebruikt om een beter beeld te krijgen van hoe interactief jouw Facebookpagina is ten opzichte van anderen. De formule van IPM is vrij simpel: het aantal likes en het aantal comments op jouw Facebookpagina bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal post dat het bedrijf heeft geplaatst. Dat totaal wordt vervolgens gedeeld door het aantal fans van de Facebookpagina. Met deze formule krijg je dus een duidelijk beeld hoe hoog de interactie met jouw Facebook fans over de afgelopen 30 dagen is geweest. Voor een Surinaams bedrijf zou een IPM boven de 5 het bewijs kunnen zijn dat het bedrijf de afgelopen 30 dagen een goede interactie op Facebook heeft gehad. In de afgelopen maand scoorde vooral Parbo heel erg sterk met een IPM van boven de 20.

IPM Facebook Suriname - Likes + comments : posts : fans
IPM Facebook pagina’s in Suriname 2013

Facebook Edge Rank

Zoals eerder aangegeven zijn veel Surinaamse Facebookpagina’s in de afgelopen jaren groot geworden met goede acties en advertenties. Er is echter ook een keerzijde. Het is voor veel van deze Facebookpagina’s best moeilijk om zonder al te veel advertenties de interactie van de Facebookpagina hoog te houden. Dit heeft te maken met de Edge Rank van Facebook die bepaalt hoe lang een post van jouw bedrijf zichtbaar blijft in de newsfeed/het prikbord van de fans. De Edge Rank zorgt er onder meer voor dat alleen jouw ‘echte’ fans de post te zien krijgen.

De praktijk wijst echter uit dat fans die je als bedrijf hebt verzameld via advertenties (‘klikgrage’ Facebookgebruikers) en campagnes (vrienden en familie die hebben gestemd op een van de deelnemers alleen om te winnen) op lange termijn niet geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf en of product. Het is om dezelfde reden dat Facebook meer waarde hecht aan comments en shares dan likes. Een like is makkelijk gegeven, maar een comment of share getuigt vaker van echte interesse in hetgeen dat is geplaatst. Onder meer om deze reden verbied Facebook bedrijven om likes te gebruiken als een manier van stemmen bij Facebook campagnes, iets wat bij veel Surinaamse bedrijven nog niet bekend is.

Facebook, Social Media en Online Marketing

De focus op Facebook in ons land is behoorlijk groot. Het totaal aantal Facebook gebruikers is de 110.000 al gepasseerd. Rekening ermee houdende dat dit aantal begin vorig jaar nog rond de 70.000 schommelde bewijst dat dit aantal nog steeds groeit. Ook is bekend dat meer dan de helft van de internetgebruikers in Suriname op Facebook actief is.

Dat lijkt in eerste instantie best veel, maar de vraag voor bedrijven blijft wel hoe ze de rest van de internetgebruikers dan wel kunnen bereiken. Waar bij de jongeren de voorkeur steeds meer uitgaat naar andere Social Media kanalen als Instagram en Twitter zijn oudere internetgebruikers nog vrij actief op email. Net als SMS marketing bij mobile marketing blijft email marketing voor veel bedrijven een interessante online marketing optie vanwege het potentiële bereik. Voor een Facebookaccount heb je namelijk ook een emailadres nodig.  Verder blijft het hebben van een eigen website een belangrijk onderdeel van Online Marketing omdat daar vaak meer gerichte informatie over het bedrijf is te vinden dan op Facebook. Een website biedt daarnaast een stukje betrouwbaarheid voor de (potentiële) klant, als bewijs dat het bedrijf tijd en geld heeft geinvesteerd aan haar online presence.

Tot slot zijn er twee andere onderdelen van Online Marketing die wat meer aandacht zouden mogen genieten in Suriname, te weten SEO (Search Engine Optimilization) en Bloggen. Echter vereisen deze twee onderdelen veel meer kennis en tijd. Dan maar lekker een paar Facebookadvertenties inzetten om de 10.000 likes te bereiken, of niet?

 

Signature


[1] De Facebookpagina ‘Surinaams Eten’ is voor vele Social Media experts een discussiepunt. De Facebookpagina is in eerste instantie gericht op de Nederlandse markt, met in het bijzonder de Surinamer woonachtig in Nederland. Vandaar dat de pagina al meer dan 130.000 fans heeft, wat dus meer is dan de hele Facebook populatie van Suriname. Desondanks heeft de Facbookpagina ook meer dan 25.000 fans woonachtig in Suriname. Of deze pagina ook tot de Surinaamse Facebookpagina’s gerekend moet worden laten wij aan jou over.